9 sınıf kimya ders notları pdf meb

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ

1. BÖLÜM: SİMYADAN KİMYAYA

1.1.1 Simya

1.1.2 Kimya Bilimi

1.1.3 Simyadan Kimyaya Geçiş Sürecine Katkı Sağlayan Bazı Bilim İnsanları

2. BÖLÜM: KİMYA DİSİPLİNLERİ VE KİMYACILARIN ÇALIŞMA ALANLARI

1.2.1 Kimya Disiplinleri

1.2.2 Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları

1.2.3 Kimya Alanı İle İlgili Bazı Meslekler

3. BÖLÜM: KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

1.3.1 Elementlerin Adları Ve Sembolleri

1.3.2 Bileşiklerin Adları Ve Formülleri

4. BÖLÜM: KİMYA UYGULAMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1.4.1 Kimya Laboratuvarlarında Uyulması Gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuralları

1.4.2 Kimyada Kullanılan Sağlık Ve Güvenlik Amaçlı Temel Uyarı İşaretleri

1.4.3 Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

1.4.4 Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Malzemeler

2. ÜNİTE: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

1. BÖLÜM: ATOM MODELLERİ

2.1.1 Dalton Atom Modeli

2.1.2 Thomson Atom Modeli

2.1.3 Rutherford Atom Modeli

2.1.4 Bohr Atom Modeli

2. BÖLÜM: ATOMUN YAPISI

2.2.1 Atomun Temel Tanecikleri

2.2.2 Atom Numarası Ve Kütle Numarası Kavramları

2.2.3 İzotop, İzobar, İzoton Ve İzoelektronik Kavramları

3. BÖLÜM: PERİYODİK SİSTEM

2.3.1 Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi

2.3.2 Atomların Katman Elektron Dağılımları

2.3.3 Elementlerin Sınıflandırılması

2.3.4 Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

1. BÖLÜM: KİMYASAL TÜRLER

3.1.1 Kimyasal Türler Nelerdir

2. BÖLÜM: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLERİN SINIFLANDIRILMASI

3.2.1 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

3.2.2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

3. BÖLÜM: GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER

3.3.1 İyonik Bağ

3.3.2 Kovalent Bağ

3.3.3 Metalik Bağ

4. BÖLÜM: ZAYIF ETKİLEŞİMLER

3.4.1 Zayıf Ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi

3.4.2 Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması

3.4.3 Van Der Waals Kuvvetleri

3.4.4 Hidrojen Bağı

5. BÖLÜM: FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

3.5.1 Fiziksel Ve Kimyasal Değişimlerde Kopan Ve Oluşan Bağ Enerjileri

4. ÜNİTE MADDENİN HÂLLERİ

1. BÖLÜM: MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ

4.1.1 Maddenin Fiziksel Hâlleri Ve Tanecikli Yapısı

4.1.2 Suyun Fiziksel Hâllerinin Önemi

4.1.3 Lpg, İtici Gazlar, Lng Ve Soğutucu Gazlar

2. BÖLÜM: KATILAR

4.2.1 Katılar Ve Özellikleri

4.2.2 Katıların Sınıflandırılması

4.2.3 Kristal Katılar

4.2.4 Amorf Katılar

3. BÖLÜM: SIVILAR

4.3.1 Viskozite

4.3.2 Viskoziteye Etki Eden Faktörler

4.3.3 Denge Buhar Basıncı

4.3.4 Kaynama Olayı

4.3.5 Atmosferdeki Su Buharı

4.3.6 Sıcaklık Ve Bağıl Nem İlişkisi

4. BÖLÜM: GAZLAR

4.4.1 Gazlar Ve Özellikleri

4.4.2 Gazların Davranışlarını Belirleyen Temel Özellikler

4.4.3 Hâl Değişimi Grafiği

5. BÖLÜM: PLAZMA

4.5.1 Plazma Ve Özellikleri

5. ÜNİTE DOĞA VE KİMYA

1. BÖLÜM: SU VE HAYAT

5.1.1 Suyun Canlılar İçin Önemi

5.1.2 Su Kaynakları Ve Su Kaynaklarının Korunmasının Önemi

5.1.3 Su Tasarrufuna Yönelik Çözüm Önerileri

5.1.4 Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Çözüm Önerileri

5.1.5 Su Sertliği

2. BÖLÜM: ÇEVRE KİMYASI

5.2.1 Hava Kirliliği

5.2.2 Su Ve Toprak Kirliliği

5.2.3 Çevreye Zararlı Kimyasal Kirleticilerin Etkilerinin Azaltılması